1924

1924.

Március 5.

Anglia, Franciaország és Olaszország megbízottai aláírják a Mo pénzügyi szanálásáról szóló jegyzőkönyveket. Mo 20 évre 250 millió aranykorona népszövetségi köl­csönt kap; javasolják egy köz­ponti jegybank felállítását (május 24.), amely mono­póliumot élvez a bankjegykibocsátás terén. Mo vállalja, hogy gazdasági életét két és fél esztendő tar­tamára a Népszövetség ellenőrzése alá helyezi. 1926. július 1.

  1924.

  Március 15.

  Mo-on megkezdődnek az első kísérleti rádióadások.1 1928. április 29.

  1. 1) Az első adást a bp-i Gyáli útról, egy bútorszállító kocsiban berendezett stúdióból sugározták. Ehhez egy mindössze 250 W-os, Huth gyártmányú távíró-távbeszélő-adóberendezés tartozott. A berendezéseket még ebben az évben egy magyar tervezésű, 1 kW teljesítményű adóra cserélték.

  1924.

  Március 31.

  Az Ngy elfogadja az 1924: VII. tc.-et a földbirtok helyesebb megosztását szabályozó rendelkezésekről. A törvény, az 1920: XXXVI. tc. kiegészítéseként, kiterjeszti a Földművelésügyi Minisztérium és az Or­szágos Földbirtokrendező Bíróság ha­táskörét.