1978. november
1978.

november 10.

Kihirdetik az 1978: 20. tvr.-t a külföldre utazásról és az útlevelekről. A tvr. kimondja: „Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldre utazzék. Ez a jog a jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolható. […] A külföldre utazáshoz való jogát nem gyakorolhatja és nem adható útlevél annak, akinek a kiutazása vagy külföldön tartózkodása a Magyar Népköztársaság érdekeit vagy más közérdeket sért vagy veszélyeztet.”