1958. szeptember
1958.

szeptember 1.

Pécsett (Leőwey Klára Gimnázium), Kőszegen (Jurisics Miklós Gimnázium) és Bp-en (Eötvös József Gimnázium) német oktatási nyelvű párhuzamos osztályokat indítanak. — A német nemzetiségi oktatás statisztikai mutatói: 17 nyelvoktató óvoda, 150 általános iskola több mint 12 ezer tanulóval (ebből négyben: Ágfalván, Eleken, Garán és Pécsbányatelepen németül folyik az oktatás), 4 német gimnázium.

  1958.

  szeptember 6.

  Kihirdetik az 1958: 26. tvr.-t a tanító- és óvónőképzés átszervezéséről: „A tanítók és óvónők képzésére a művelődésügyi miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt álló, felsőfokú intézményként működő tanítóképző intézeteket, illetőleg óvónőképző intézeteket kell létesíteni.”

   Az 1958: 29. tvr. a tudományos minősítés továbbfejlesztéséről; tudományos fokozatot csak azok kaphatnak, akik tevőlegesen részt vesznek a szocialista társadalom építésében; a Tudományos és Felsőoktatási Tanács 5 évenként vizsgálja felül a tudományok kandidátusainak munkásságát.

    A temesvári katonai törvényszék ítéletet hirdet az ún. bethánisták (a református egyház keretén belül működő spiritualista mozgalom) perében. Az „államrend felforgatása és összeesküvés” vádjával Visky Ferenc ref. lelkészt 22 évi, Szilágyi Sándor pankotai, Dézsit Zoltán feketegyarmati és Karczagi Sándor szentleányi ref. lelkészt és Papp Antal földművest 20 évi kényszermunkára, Kiss Sándor földművest és Patócs Erzsébet tisztviselőt 18 évi börtönre ítélik.1

    1. 1) Vincze, Erdély.