1983. október
1983.

Október folyamán

Beszélő c. szamizdat 8. (külön)száma a Nagy Imre-perrel és az 1956-os forradalommal foglakozik. Közli Petri György „Nagy Imréről” c. versét, Kis János elemzését a perről („Kirakatper – zárt ajtók mögött”) és Kőszeg Ferenc „Huszonöt év után” c. vezércikkét; újraközlik a Nagy Imre-perről szóló hivatalos közleményt, és ismertetik a perben kivégzettek életrajzát. A szerkesztők követelik a mártírok sírjainak azonosítását, a büntetett előélet miatti joghátrányok törlését, a rendőrségi zaklatások megszüntetését, a nyugdíjjogosultság terén uralkodó jogsérelmek felszámolását, az elkobzott iratok visszaszolgáltatását és a tankönyvekben előforduló kegyeletsértő állítások törlését.

    1983.

    október 10.

    Lázár György miniszterelnök hivatalos baráti látogatásra Csehszlovákiába érkezik. Prágában még aznap aláírja a bős–nagymarosi vízi erőmű államközi szerződésének módosító-kiegészítő okmányait. december 20. A felek új építési határidő(ke)t szabnak, és előirányozzák, hogy az energetikai létesítményeket 1990–1994-ben helyezik üzembe.