1980. március

Kétéves előkészítő munka után nyilvánosságra hozzák a Willy Brandt vezette ún. „Észak–Dél Bi-zottság jelentését.1

  1. 1) A jelentésben foglalt főbb javaslatok: a fejlesztési segélyekre kellene fordítani az ipari országok GDP-jének 1%-át; az éhínség leküzdésére külön programokat kell kidolgozni; az energiaellátás biztonságát külön egyezményben kellene szabályozni; a nemzetközi pénzügyi rendszer reformokra szorul, a nemzetközi kereskedelem pedig liberalizálandó.