1956. április
1956.

április 3.

Bp-en a Hősök terén felavatják a Nemzeti Hősök Emlékkövét.1 A gránitlap felirata: A hősök emlékének, akik népünk szabadságáért és a nemzeti függetlenségért áldozták életüket.

  1. 1) Eredetileg az I. világháború kb. 600 ezer magyar áldozatának emlékére állították. 1929. május. 26-án Bethlen István gr. miniszterelnök avatta föl.

1956.

április 4.

Az e napon kihirdetett 1956: 7. tvr. értelmében a háború után Nyugatra távozott magyar állampolgárok 1957. április 4-éig büntetlenül hazatérhetnek. „A felszabadulás előtt elkövetett háborús-népellenes, vagy ezzel összefüggő egyéb bűntett miatt nem lehet büntető eljárást indítani a háborús eseményekkel kapcsolatban, vagy a felszabadulás után nyugatra távozott olyan magyar állampolgár (volt magyar állampolgár) ellen, aki 1957. évi április 4. napjáig a Magyar Népköztársaság területére visszatér.”

    1956.

    április 6.

    Szófiában befejeződik a BKP KB ülése. A határozat bírálja „a pártélet lenini normáinak megsértését”, és meghirdeti a „fordulat” politikáját. Lemond Valko Cservenkov miniszterelnök; utóda Anton Jugov. A ténylegesen is a párt élére kerülő Todor Zsivkov vezetésével elfogadják az SZKP XX. kongresszusának álláspontját, s bírálják Cservenkov korábbi vezetését.