1953. július

Lavrentyij Berija erősen önkritikus feljegyzést készít az SZKP KB Elnöksége tagjai számára. — A dokumentum fogalmazása arra utal, hogy a v. belügyminiszter ekkor már letartóztatásban van.1 július 9.

  1. 1) A dokumentum az Oroszországi Föderáció Elnökének Archívumából került elő. AP RF, f.3, op.24, d.463, II. 164–172. Kézirat. Magyarul lásd: 2000, 2002. január.

Az Mt rendeletet ad ki az illetményadó megszüntetéséről. Eszerint minden olyan munkaviszonyból származó jövedelem után, amely a rendelet hatálybalépéséig társadalombiztosítási járulék és illetményadó alá esett, 1953. évi július hó 1. napjától kezdve a jelenlegi társadalombiztosítási (tb) járulék és a megszűnt illetményadó együttes összegének megfelelő tb-járulékot kell fizetni. A magánmunkáltatók a munkavállalóktól levont 1%-os jövedelemadót az üzemük (műhelyük, üzletük) telephelye szerint illetékes tanács számlájára kötelesek befizetni. A járulék kezelését és beszedését az SZTK szervei végzik.

    1953.

    július 4.

    Az Ogy miniszterelnökké választja Nagy Imrét, aki parlamenti programbeszédében meghirdeti az új gazdaságpolitikát, a törvényességen és a fokozottabb népszuverenitáson alapuló új politikát. Megalakul Nagy Imre első kormánya. A személyi változások: Gerő Ernő miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter (Györe József helyett), Piros László belügyminiszter-helyettes és az ÁVH vezetője, Bata István honvédelmi miniszter (Farkas Mihály helyett), Boldoczki János külügyminiszter (Molnár Erik helyett), Erdei Ferenc igazságügy-miniszter (Kovács Béla v. hadbíró ezredes helyett), Darvas József népművelési miniszter (Révai József helyett); az OTh elnöke Szalai Béla; Rákosi Mátyás kimarad a kormányból. — Az ET Czakó Kálmánt nevezi ki legfőbb ügyésszé. 1955. augusztus 4.