1961. október
1961.

október 17.

Moszkvában összeül az SZKP XXII. kongresszusa. Nyikita Hruscsov első titkár megtartja a KB beszámolóját. október 18. Hruscsov ismét élesen bírálja a „személyi kultusz” idején a párt és az állam vezetői ellen elkövetett törvénytelenségeket és Sztálin „hibáit”. — A nemzetközi kommunista mozgalomról szólva, Hruscsov Albániát és közvetve Kínát támadja; Csou En-laj, a kínai küldöttség vezetője hasonlóképpen válaszol. Ezzel nyilvánosságra kerül a nemzetközi kommunista mozgalom nagy szakadása. — A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

    Kihirdetik az 1961: II. tc.-et a (már január 1-jén megkezdett) második ötéves népgazdaság-fejlesztési tervről; az 1961: III. tc.-et a Magyar Népköztáraság oktatási rendszeréről; az 1961: IV. tc.-et az 1960. évi költségvetés végrehajtásáról.