1925. december
1925.

December 22.

Romániában életbe lép a ma­gánoktatási törvény. Az iskola tannyel­vétől függetlenül kötelezővé teszik a ro­mán nyelv, továbbá Románia földrajzá­nak, történelmének és alkotmányának román nyelven való tanítását; a tanárok román nyelvből kötelesek vizsgát ten­ni; az érettségi vizsga román bizottság előtt, románul történik.