1952. július

Szlovákiában a Megbízottak Testülete elrendeli a magyarok számának növelését az államigazgatási szervekben; a magyarlakta területek kétnyelvűségének biztosítását; a magyarlakta területek fejlesztését. Előírják, hogy a nyitrai és a kassai kerületben magyar személyt nevezzenek ki a nemzeti bizottság alelnökévé, a pozsonyi, a nyitrai, a besztercebányai és a kassai kerület és 28 dél-szlovákiai járás nemzeti bizottságait egészítsék ki magyarokkal, s a magyar tagot nevezzék ki az iskolaügyi és népművelési szakelőadó helyettesévé. A községeket jelöljék meg magyar nyelven is; biztosítsák az állami és közintézmények, valamint a gazdasági intézmények magyar nyelvű megjelölését; a nemzeti bizottságokkal, hivatalokkal és bíróságokkal való érintkezésben tegyék lehetővé a magyar nyelv használatát; biztosítsák a nemzeti bizottságoknak szóló hivatalos iratok magyar nyelvű megjelentetését; a nemzeti bizottságok és más állami szervek és szervezetek a magyarok számára adjanak ki magyar nyelvű határozatokat, végzéseket, bizonylatokat és igazolásokat; a hirdetményeket, felhívásokat és rendeleteket tegyék közzé magyarul is; a nyilvánosság számára hozzáférhető helyeken helyezzenek el magyar nyelvű tájékoztató, jelző és figyelmeztető táblákat is; a magyarul írt beadványokat, kérelmeket és panaszokat magyar nyelven intézzék el.