1953. május
1953.

május 5.

A katolikus püspöki kar konferenciája tudomásul veszi, hogy az állam az ELTE Bölcsészettudományi Kara számára lefoglalja a piarista rend bp-i székházát; cserébe a püspöki kar elfogadja a korábban a Sacré Coeur-apácák középiskolájaként működött Sophianum Mikszáth Kálmán téri épületét.

    1953.

    május 13.

    Kelet-Berlinben megkezdődik az NSZEP KB kétnapos ülése. — Az elfogadott határozat, az elsősorban a Lavrentyij Berija szovjet belügyminiszter által szorgalmazott német egyesítéssel szemben deklarálja, hogy az NDK „a proletárdiktatúra állama”. Az országban egyúttal emelik az ipari termelési normákat. május 28.