1989. május
1989.

május 1.

Május elseje alkalmából számos ünnepséget tartanak Bp-en és országszerte. — A SZOT szervezésében a bp-i Felvonulási téren tartanak politikai nagygyűlést. Nagy Sándor, a SZOT főtitkára kéri a kor­mánytól, hogy vizsgálja meg a veszteséges nagyberuházásokat és a költség­vetés kiadásait. Tatár Árpád, a SZOT ifjúsági tanácsának tagja követeli, hogy gyermekenként 300 Ft-tal emeljék a családi pótlékot, szeptembertől pedig ingyenes ellátást kapjanak az óvodákban és az iskolákban a mindenkori létmi­nimum szintje alatt élő családok gyermekei. — Grósz Károly, az MSZMP főtitkára kijelenti, hogy az MSZMP mai vezetése elhatárolja magát mindattól, ami a je­lenlegi súlyos helyzethez vezetett. Grósz az Nsz fórumán kijelenti: Ká­dár János nagyon rossz egészségi állapotban van, mert a börtönévek alatt szerzett tüdőbeteg­sége eluralkodott rajta, s emberileg is nehezen éli meg a mostani változó időszakot. — A független szakszervezetek a bp-i Népligetben tartanak majálist. — Az MSZDP külön ünnepséget szervez. Baranyai Tibor, az MSZDP elnökségi tagja megerősíti, hogy pártja semmiféle koaliciós tárgyalásra nem hajlandó, amíg egy új, szabad választáson nem tisztázód­nak a valódi politikai erőviszonyok.

  Ülést tart az MSZMP PB. Összehívják a KB ülését. május 8. A testület javasolja, hogy a KB foglaljon állást a párttörvény tervezetének elvi kérdéseiről, majd a jogszabályjavaslatot ajánlja elfogadásra az Ogy-nek. — A PB meghallgatja az orvosi konzílium véleményét Kádár János egészségi állapotáról.

   1989.

   május 3.

   Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes Prágában csehszlovák kollégájával, Pavel Hrivnakkal tárgyal. Medgyessy közli: Mo egyelőre nem köti meg az egyezményt Csehszlovákiával a bős–nagymarosi vizlépcsővel kapcsolatos környezetvédelemről és a víztisztító létesítmények meg-építéséről, mert megvárja a parlament állásfoglalását. — A bős–nagymarosi vízlépcsőrendszerről tárgyal Németh Miklós kormányfő részvételével az Mt Tanácsadó Testülete. Meghallgatják a beruházást ellenző Duna Kör szakértőinek véleményét is.

    Elkészül a kormány Nyers Rezső államminiszter vezette reformbizottságának vitaanyaga, amely szerint ahhoz, hogy három éven belül megálljon az életszínvonal csökkenése és reális közelségbe kerüljön a gazdaság külső és belső egyensúlyának megteremtése, másfél milliárd dollárnyi pótlólagos erőforrásra van szükség, ami csakis működő tőke lehet.