1965

1965.

január 19.

Varsóban megkezdődik a VSZ PTT ülése. A testület megvitatja a NATO atomhaderejének létrehozására irányuló tervek folytán kialakult új helyzetet; Leonyid Brezsnyev szovjet pártvezető határozott válaszlépéseket szorgalmaz. — A magyar küldöttséget Kádár János vezeti.

    1965.

    január 29.

    A CSKP KB e napon befejeződő ülésén elfogadják a népgazdaság „tökéletesített irányításának” alapelveit. (A központi irányítást mérséklő, a vállalatokat termékeik minőségének javításában és értékesítésében érdekeltté tevő, „szocialista piacgazdaság” néven ismertté váló új gazdasági modellt Ota Šik közgazdász vezetésével dolgozták ki.)