1944. december

Hitler erőddé nyilvánítja a magyar fővárost (Festung Budapest), és felállítja annak egységes katonai parancsnokságát; vezetőjévé Otto Winkelmann SS-Obergruppenführert, a mo-i SS- és rendőri erők főparancsnokát nevezi ki. december 5. A Budapest-hadtestcsoport a hadi irányítás szempontjából közvetlenül a Dél Hadseregcsoport alárendeltségében marad. Megőrzi posztját Hermann Breith tábornok, Bp harcparancsnoka is.

    A szovjet hadsereg nyomában érkező NKVD-egységek a Bodrogköz és az Ung-vidék férfi lakosságát háromnapos munkára, málenkij robotra rendelik. — A kijelölt gyűjtőhelyeken megjelenő férfiakat utóbb fegyveres kísérettel a szambori lágerbe viszik, majd különböző szovjet munka-táborokba hurcolják. december 23.