1943. december
1943.

December 14.

A Honvéd Vezérkar Főnöké­nek Különbírósága megkezdi az 1942. januári újvidéki vérengzés főbűnösei perének tárgyalását. — A szabadlábon védekező vádlottak (Feketehalmy-Czeydner Fe­renc altábornagy, Grassy József vezér­őrnagy, Deák László ezredes, Zöldy Márton csendőr százados) Németor­szágba szöknek. A bíróság nem hoz ítéletet.