1919.

Július 12.

Szegeden P. Ábrahám Dezső miniszterelnöksége alatt új ellenkormány alakul. július 16. A kormány mi­niszterei: külügy Teleki Pál gr.; belügy Balla Aladár; pénzügy P. Abrahám Dezső miniszterelnök; kereskedelem­ügy Varjasy Lajos; népjólét Dömötör Mihály; hadügy Belitska Sán­dor.