1919.

Július 1.

Pozsonyban Ágoston Péter népbiztos a Tanács­köztársaság és Eugène Mittelhauser tá­bornok a csehszlovák hadsereg nevében aláírja a fegyverszüneti szerződést. A szerződés lényegében a későbbi trianoni határ mentén jelöli meg a demarkációs vo­nalat és 4 kilométeres semleges zónát húz a két hadsereg közé. A megál­lapodás katonai jellegű, de elismeri a csehszlovák közigazgatást a kiürített területeken.