1919.

Július 10.

Kun Béla külügyi népbiztos Leninhez intézett táviratában sürgeti a szovjet Vörös Hadsereg besszarábiai támadásá­nak megindítását a román hadse­reg ellen.

Közzéteszik az FKt rende­letét a 45 évnél fiatalabb tartalékos tisztek mozgósításáról.

Az FKt a Vörös Hadsereg főparancsnokságáról lemondott Böhm Vilmost bécsi követté nevezi ki.