1919.

Július 14.

Kun Béla külügyi népbiztos Georges Clemenceau-nak adott válaszában is­merteti a román hadsereg fegyverszüne­tet sértő sorozatos támadásait, és ismé­telten kéri a Tiszántúl kiürítését.

A szövetséges missziók Nagykikindán (Torontál vm.) tartott konferenciája elhatározza a Mo elleni támadást, és megbeszéli annak részleteit.

Az FKt Landler Jenőt nevezi ki a Vörös Hadsereg főparancsnokává.