1919.

Július 16.

Kiegészül P. Ábrahám Dezső szegedi ellenkormánya. A földművelésügyi tárcát Teleki Pál gr. külügymi­niszter, a val­lás- és közoktatásügyit Dömötör Mihály népjóléti miniszter, az igazságügyit Balla Aladár belügyminiszter, a közélelmezésit Pál­may Lajos veszi át.