1944. október

Adolf Eichmann SS-Obersturmbannführer, a német Birodalmi Biztonsági Főhivatal által a mo-i „zsidótlanítás megoldásával” megbízott különleges csoport (Einsatzkommando der Sicherheits-polizei und der SS) vezetője visszatér Bp-re, hogy megszervezze a fővárosban élő zsidók deportálását.1 október 18.

  1. 1) Braham, 205. Holokauszt-kronológia. Más adat szerint Eichmann október 18-án érkezett vissza Bp-re (Ungváry, Budapest, 229.).

Az új kormány első minisztertanácsa elfogadja „az ország újjáépítésének programját”. A belpolitikában a nemzeti egység hungarista alapelvei, külpolitikai téren a háromhatalmi egyezmény pontjai az irányadók, a legfontosabb feladat „a nemzet totális harcbavetése” a végső győzelemig.

    A Moszkvában tartózkodó Faragho Gábor telefonbeszélgetést folytat Miklós Bélával: „Miután önálló hadműveleteket nem vezethetünk, az orosz vezérkar utasításai szerint kell eljárnunk.” — Az este folyamán az Alsóvereckén tartózkodó Miklós Béla vezérezredes hadseregének megparancsolja, hogy a magyar csapatok legkésőbb október 19-én reggel 6 óráig szüntessék be az ellenállást, és vonuljanak vissza a megjelölt körletekbe. — Az 1. magyar hadsereg megkezdi a visszavonulást az Északkeleti-Kárpátokból.

      Besztercebányán Vavro Šrobár, az SZNT társelnöke felveti, hogy a háború után Csehszlovákiának nemcsak az 1938–1939-ben elveszített területeit kellene Mo-tól visszakapnia, hanem további határkorrekciókra is szükség lenne. Šrobár szerint „a Mátra lenne a leginkább természetes határ”. november 23.