1944.

október 17.

A Moszkvában tartózkodó Faragho Gábor telefonbeszélgetést folytat Miklós Bélával: „Miután önálló hadműveleteket nem vezethetünk, az orosz vezérkar utasításai szerint kell eljárnunk.” — Az este folyamán az Alsóvereckén tartózkodó Miklós Béla vezérezredes hadseregének megparancsolja, hogy a magyar csapatok legkésőbb október 19-én reggel 6 óráig szüntessék be az ellenállást, és vonuljanak vissza a megjelölt körletekbe. — Az 1. magyar hadsereg megkezdi a visszavonulást az Északkeleti-Kárpátokból.