1944.

október 17.

Az új kormány első minisztertanácsa elfogadja „az ország újjáépítésének programját”. A belpolitikában a nemzeti egység hungarista alapelvei, külpolitikai téren a háromhatalmi egyezmény pontjai az irányadók, a legfontosabb feladat „a nemzet totális harcbavetése” a végső győzelemig.