1924.

Április 24.

Az Ngy elfogadja az 1924: XI. tc.-et a középiskolák­ról. Három típusú középiskolát állítanak fel: gimnáziumot, reálgimnáziumot és reáliskolat; a törvény megszabja ezek feladatát, működési rendjét és tantárgyait.