1924.

Március 31.

Az Ngy elfogadja az 1924: VII. tc.-et a földbirtok helyesebb megosztását szabályozó rendelkezésekről. A törvény, az 1920: XXXVI. tc. kiegészítéseként, kiterjeszti a Földművelésügyi Minisztérium és az Or­szágos Földbirtokrendező Bíróság ha­táskörét.