1924.

Március 5.

Anglia, Franciaország és Olaszország megbízottai aláírják a Mo pénzügyi szanálásáról szóló jegyzőkönyveket. Mo 20 évre 250 millió aranykorona népszövetségi köl­csönt kap; javasolják egy köz­ponti jegybank felállítását (május 24.), amely mono­póliumot élvez a bankjegykibocsátás terén. Mo vállalja, hogy gazdasági életét két és fél esztendő tar­tamára a Népszövetség ellenőrzése alá helyezi. 1926. július 1.