1924.

január 29.

Az Ngy a szociáldemokrata képviselők javaslatára elfogadja a munkanélküliség esetén járó kötelező biztosításról, a hadirokkantak, özvegyek és árvák anya­gi helyzetének javításáról szóló törvényjavaslatokat.