1918.

November 9.

Linder Béla lemondása után a Minisztertanács (Mt) Bartha Albert alezredest nevezi ki hadügy-miniszterré. Linder tárca nélküli miniszterként a kormány tag­ja marad.

A román kor­mány ultimátumban követeli a központi hatalmak csapatainak kivonulását Ro­mániából. A Román Nemzeti Tanács a magyar kormányhoz intézett felszólí­tásában a mo-i románlakta területek feletti hatalmat magának kö­veteli.

A szerb hadsereg bevonul Újvidékre.

Ungvárott megalakul a Mo-i Rutén Néptanács.

Berlinben kikiáltják a köztársaságot. II. Vilmos német császár Hollandiába menekül.