1918.

November 3.

Padovában (Olaszország) az Osztrák-Magyar Monarchia nevé­ben Edel von Webenau Viktor Weber tábornok Adamo Diaz tábornok, az olasz hadsereg vezér­kari főnöke, az antanthatalmak képvise­lője előtt aláírja a fegyverszüneti megállapodást. november 4. Demarkációs vonalként a Monarchia 1914-es határait jelölik meg. — A fegyver­szünet Mo számára le­zárja az 1914. július 28-ai hadüzenettel indult világháborút.1

  1. 1) Julier Ferenc had­történész számításai szerint a háború­ban Mo összesen 3 800 000 főt mozgósított. A háborús veszteségek: 661 ezer halott, a bevonultak 17%-a; 743 ezer sebesült, a bevonultak 20%-a; 734 ezer hadifogoly, a bevonultak 19%-a.