1918.

Október 31.

József főherceg homo regius Károlyi Mihály gr.-ot minisz­terelnökké nevezi ki. — A Nemzeti Tanács pártjaiból koalíciós kormány alakul, és József főherceg előtt feleskü­szik a királyra. Miniszterek: belügy Batthyány Tivadar gr.; külügy Károlyi Mihály gr. miniszterelnök; föld­művelésügy Buza Barna; hadügy Lin­der Béla (november 9.); igazságügy Buza Barna föld­művelésügyi miniszter (november 4.); kereskedelem­ügy Garami Ernő; közélelmezésügy Nagy Ferenc; pénzügy Károlyi Mihály gr. miniszterelnök (november 25.); vallás- és közoktatás­ügy Lovászy Márton; tárca nélkül a nemzetiségi önrendelkezési ügyek előkészítésére Já­szi Oszkár; tárca nélkül a horvát-szlavón-dalmát ügyek felszámo­lására Kunfi Zsigmond; a király személye körüli miniszter Batthyány Tivadar gr. belügyminiszter.

Tisza István gr. v. miniszterelnököt ismeretlen fegyveres katonák bp-i lakásán agyonlövik.

Bp-en megalakul a Népőrség; vezetője Biró Dezső.

Bp-en megalakul a Ro­mán Nemzeti Tanács.