1958.

szeptember 6.

Kihirdetik az 1958: 26. tvr.-t a tanító- és óvónőképzés átszervezéséről: „A tanítók és óvónők képzésére a művelődésügyi miniszter felügyelete és közvetlen irányítása alatt álló, felsőfokú intézményként működő tanítóképző intézeteket, illetőleg óvónőképző intézeteket kell létesíteni.”