1958.

szeptember 1.

Pécsett (Leőwey Klára Gimnázium), Kőszegen (Jurisics Miklós Gimnázium) és Bp-en (Eötvös József Gimnázium) német oktatási nyelvű párhuzamos osztályokat indítanak. — A német nemzetiségi oktatás statisztikai mutatói: 17 nyelvoktató óvoda, 150 általános iskola több mint 12 ezer tanulóval (ebből négyben: Ágfalván, Eleken, Garán és Pécsbányatelepen németül folyik az oktatás), 4 német gimnázium.