1958.

szeptember 6.

A temesvári katonai törvényszék ítéletet hirdet az ún. bethánisták (a református egyház keretén belül működő spiritualista mozgalom) perében. Az „államrend felforgatása és összeesküvés” vádjával Visky Ferenc ref. lelkészt 22 évi, Szilágyi Sándor pankotai, Dézsit Zoltán feketegyarmati és Karczagi Sándor szentleányi ref. lelkészt és Papp Antal földművest 20 évi kényszermunkára, Kiss Sándor földművest és Patócs Erzsébet tisztviselőt 18 évi börtönre ítélik.1