1953.

május 13.

Kelet-Berlinben megkezdődik az NSZEP KB kétnapos ülése. — Az elfogadott határozat, az elsősorban a Lavrentyij Berija szovjet belügyminiszter által szorgalmazott német egyesítéssel szemben deklarálja, hogy az NDK „a proletárdiktatúra állama”. Az országban egyúttal emelik az ipari termelési normákat. május 28.