1953.

május 5.

A katolikus püspöki kar konferenciája tudomásul veszi, hogy az állam az ELTE Bölcsészettudományi Kara számára lefoglalja a piarista rend bp-i székházát; cserébe a püspöki kar elfogadja a korábban a Sacré Coeur-apácák középiskolájaként működött Sophianum Mikszáth Kálmán téri épületét.