1951.

január 17.

Moszkvában befejeződik a szocialista országok vezetőinek katonai tanácskozása. A harmadik világháború elkerülhetetlenségére hivatkozva, elfogadják a nagyarányú hadseregfejlesztésre vonatkozó sztálini javaslatot, azaz gazdaságaik, hadiiparuk és hadseregeik 1956-ra tervezett fejlesztésének három év alatt történő teljesítését.