1951.

január 15.

Pozsonyban az Állambíróság koncepciós perben, hazaárulás és államellenes összeesküvés vádjával Michal Buzalka nagyszombati segédpüspököt és Pavel Gojdič eperjesi g. kat. püspököt1 életfogytiglani, Ján Vojtaššák szepesi r. kat. püspököt 24 évi szabadságvesztésre ítéli. 1963. október 2.