1948.

június 15.

Befejeződik a Mo-i Ref. Egyház Egyetemes Zsinatának kétnapos ülése. A küldöttek elfogadják az egyházi iskolák államosításáról kötött előzetes megállapodást. A főbb pontok szerint a vallásoktatás kötelező; az egyház fenntartója marad a sárospataki, a debreceni és a pápai kollégiumnak, a bp-i fiú- és leánygimnáziumnak, valamint négy teológiai főiskolának. Az állam átmeneti időre biztosítja az egyház anyagi támogatását, az egykori tanszemélyzetet pedig átveszi iskoláiba. október 7.