1948.

június 16.

Az Ogy a Demokrata Néppárt és a Keresztény Női Tábor képviselőinek ellenszavazatával, név szerinti szavazással elfogadja a 1948: XXXIII. tc.-t „A nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában”. Ezzel 6505 nem állami (közülük 4597 valamely vallásfelekezet, 3094 r. kat.) fenntartású iskola kerül állami tulajdonba; az állam 18 ezer tanítót és tanárt vesz át.