1948.

június 14.

Befejeződik az MDP I. kongresszusa. 1951. február 25. — A 443 kommunista és a 149 szociáldemokrata küldött elfogadja a párt programját és szervezeti szabályzatát. Kinyilvánítják, hogy a párt ideológiai alapja a marxizmus-leninizmus, és kitűzik az ország előtt álló fő feladatokat. — 66 tagú Központi Vezetőséget választanak. A párt elnöke a szociáldemokrata Szakasits Árpád, főtitkára Rákosi Mátyás; főtitkár-helyettesek: Farkas Mihály, Kádár János, Marosán György. A PB tagjai: Apró Antal, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Harustyák József, Kádár János, Kossa István, Marosán György, Nagy Imre, Rajk László, Rákosi Mátyás, Révai József, Rónai Sándor, Szakasits Árpád, Vajda Imre. A Titkárság tagjai: Farkas Mihály, Gerő Ernő, Kádár János, Marosán György, Rajk László, Rákosi Mátyás, Révai József, Szakasits Árpád. Az új párt hivatalos lapja a Szabad Nép; a Népszava a Szabad Szakszervezetek lapjaként jelenik meg.