1. 1) A pálmaágat tartó fő nőalak előtt hat méter magas, bronzból készült, géppisztolyos szovjet katona állt, bal oldalán fáklyás, jobb oldalán sárkányölő bronz alakok, mögötte még egy, három méter magas katona kőből. Utóbbit 1956 októberében ledöntötték és elpusztult, utóbb újra kifaragták. Az emlékmű eredeti felirata: „A felszabadító szovjet hősök emlékére a hálás magyar nép.” Az emlékművön az elesett szovjet katonák nevei is olvashatók voltak. — 1992 júniusában, a szovjet csapatok kivonulásának első évfordulóján, az emlékművet, a „kommunizmus kísértetét” jelképezve, ejtőernyőselyemmel letakarták. 1993-ra az emlékművet átalakították: a talapzatról a cirill betűs feliratokat levésték, eltávolították a Vörös Hadsereg iránti hálát kifejező feliratot, a jelképeket, valamint a mellékalakok katonáit. A talapzaton ma ez olvasható: „Mindazok emlékére, akik életüket áldozták Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért.”