1947.

április 2.

Hamvas Endre csanádi püspök levélben kéri Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi minisztertől a fakultatív hitoktatás ellen tüntető és ezért internált szegedi diákok és fiatalok szabadon bocsátását.