1944.

december 1.

A szovjet hadsereg nyomában érkező NKVD-egységek a Bodrogköz és az Ung-vidék férfi lakosságát háromnapos munkára, málenkij robotra rendelik. — A kijelölt gyűjtőhelyeken megjelenő férfiakat utóbb fegyveres kísérettel a szambori lágerbe viszik, majd különböző szovjet munka-táborokba hurcolják. december 23.