1921.

December 21.

Az Ngy elfogadja a testnevelésről szóló 1921: LIII. tc.-et. A törvény elrendeli Testnevelési Főiskola és Nemzeti Stadion felállítását; az ezer fősnél nagyobb kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági üzemek kötelesek sport­teret és gyakorlótermet építeni; az elemi oktatásból már kikerült, elsősorban munkás- és parasztfiatalok katonai elő­képzésére felállítja a levente intéz­ményt.