1921.

Április 14.

Megalakul Bethlen István gr. kormánya. 1931. augusztus 24. Miniszterek: külügy Bánffy Miklós gr.; belügy Ráday Gedeon gr.; honvédelem Belitska Sándor; igazság­ügy Tomcsányi Vilmos Pál; pénzügy Hegedüs Lóránt; vallás- és közoktatás­ügy Vas József; földművelésügy Nagy­atádi Szabó István (megbízva a tárca nélküli kisgazda minisztérium vezetésé­vel is); közélelmezés Mayer János; nép­jólét és munkaügy Bernolák Nándor; kereskedelemügy Hegyeshalmy Lajos; a nemzeti kisebbségek tárca nélküli mi­nisztere Bánffy Miklós gr. külügymi­niszter.

A Bp-i Tudományegyetem felveszi az alapító Pázmány Péter nevét.