1921.

Április 23.

Csehszlovákia és Románia szö­vetségi szerződést köt. június 7. A felek kölcsönös segélynyújtási kötelezettséget vállanak arra az esetre, ha az egyik felet Mo részéről nem provokált támadás éri. A szövetség kiterjed a Mo-gal szembeni külpolitika összehangolására, egymás kölcsönös tájékoztatására is.