1921.

Április 7.

A magyar sajtó nyilvánosságra hozza IV. Károly április 2-án megfogal­mazott, a magyar nemzethez intézett kiáltványát.

Az 1921: V. tc. értelmében megalakul az Országos Pénzügyi Tanács. Feladata az állami pénzügyek és adósságok rendezése.