1920.

Március 15.

Megalakul és a kormányzó előtt leteszi a hivatali esküt Simonyi-Semadam Sándor kormánya. július 19. Miniszterek: belügy Simonyi-Semadam Sándor miniszterel­nök (április 19.); földművelésügy Rubinek Gyula; hon­védelem Soós Károly; igazságügy Fer­dinandy Gyula; kereskedelemügy Ko­rányi Frigyes br. pénzügyminiszter (március 28.); kül­ügy Simonyi-Semadam Sándor minisz­terelnök (április 19.) Teleki Pál gr.); népjólét és munkaügy Benárd Ágost; pénzügy Korányi Frigyes br.; vallás- és közoktatásügy Haller István; tárca nélküli kisgazda miniszter Sokorópát­kai Szabó István; közélelmezési tárca nélküli mi­niszter Nagyatádi Szabó István; a nemzeti kisebbségek tárca nél­küli minisztere Bleyer Jakab.