1920.

Március 17.

A miniszterelnök az Ngy-ben felolvassa Apponyi Albert gr., a magyar békeküldöttség vezetője Pá­rizsból írott levelét, amelyben a fehérterror megfékezésének szükségességét hangsú­lyozza. A szélsőjobboldali képviselők botrányt rendeznek.