1919.

Augusztus 5.

A párizsi békekonferencia Legfelsőbb Ta­nácsa közli a Peidl-kormánnyal, hogy amerikai, francia és olasz tábornokok­ból álló bizottságot küld Mo­-ra. A bizottság feladata a fegyverszüneti szerződés végrehajtásának biztosítása, a csehszlo­vák, román és szerb-horvát-szlovén had­seregek által meg-szállt területeken a túl­kapások megakadályozása.